Aktuelt fra Realia


Hva gjør du når leieavtalen nærmer seg utløp?

Leiekostnader er en vesentlig kostnad, og inngåelse av ny leieavtale er en viktig innkjøpsprosess. Realia har 20 års erfaring som leietakerrådgivere, og vi gjennomfører årlig et stort antall reforhandling/relokaliserings-prosjekter.  ·…
Høgskolen Kristiania søker fremtidsrettet universitetsbygg.

Høyskolen Kristiania søker fremtidsrettet universitetsbygg

Høyskolen Kristiania har i dag ca. 9.000 studenter ved sine fem campuser i Oslo. De har store ambisjoner, og søker innenfor en periode på 5-8 år å samle seg i…

Fallende ledighet – stigende leiepriser

Lave oljeinvesteringer i 2015 og 2016 ser nå ut til å ha passert bunnen og det er økende optimisme i norsk økonomi. I 2017 ligger det iflg. DNB Markets an…
Fleksibilitet i leiekontrakten

Fleksibilitet i leieperioden

Aktørene i næringslivet trenger i stadig økende grad fleksibilitet i sine leieavtaler. Rammebetingelsene er i rask endring og det kan få store konsekvenser å leie feil arealer, enten de er…
juni i år vedtok Oslo kommune retningslinjene for fastsettelse av eiendomsskatt på næringseiendom.

Hvem skal betale for eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo?

10. juni i år vedtok Oslo kommune retningslinjene for fastsettelse av eiendomsskatt på næringseiendom. Fra og med 2017 vil næringseiendommer i Oslo beskattes med 3 promille av eiendomsverdien. [caption id="attachment_2505"…
Tullinkvartalet

Advokatfirmaet Hjort til Tullinkvartalet

Vi gratulerer Advokatfirmaet Hjort med leie av nye flotte lokaler i Tullinkvartalet, med innflytting i 2020. Entra utvikler kvartalet mellom Tullinløkka og Pilestredet med blant annet nytt juridisk fakultet for…
felleskostnad

Tid for felleskostnadsavregning

Grunnlaget for avregning av felleskostnader skal iht. de fleste leieavtaler være klart i mars-april. Det kan være feil i grunnlaget og vi oppfordrer derfor alle leietakere å gjennomgå avregningen i…
leietakers marked

Leietakers marked

For første gang på 4 år viser statistikken for Q1 2016 redusert ledighet i kontormarkedet i Oslo m/omegn. Dette skyldes i stor grad konvertering av usentrale og eldre bygg til…