Aktuelt fra Realia


Leieprisøkningen fortsetter

Kontorledigheten i Oslo m/omegn faller videre fra 1. halvår, hovedsakelig grunnet sysselsettingsvekst og liten netto tilførsel av nybygg i perioden. Som følge av dette fortsetter leieprisøkningen fra allerede høye nivåer…
NTB-sjef Mads Magne Storvik

Etablering av Pressens hus

NTB og presseorganisasjonene skal sammen etablere Pressens hus i Oslo sentrum. Presseorganisasjonene består av Norsk Journalistlag, Institutt for journalistikk, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Landslaget for lokalaviser, Fagpressen og Mediebedriftene. Målet…
Ola Lind Isaksen leder Realia Prosjektrådgivning AS

Realia går inn i prosjektrådgivning 

Realia har etablert en ny virksomhet som skal tilby prosjektrådgivning for leietakere som skal rehabilitere eller flytte inn i nye lokaler. Ola Lind-Isaksen skal lede den nye satsingen til Realia. Gjennom…

Avinor søker ca. 6.000 m2 fremtidsrettet kontorbygg med fleksible løsninger i Oslo sentrum, Skøyen eller Gardermoen.

Det er nødvendig med god beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon. Avinor er et statlig aksjeselskap underlagt Samferdselsdepartementet og eier og driver 45 lufthavner og Flysikringstjenesten i Norge. Selskapet finansieres…

Fortsatt fallende ledighet og stigende leiepriser i Oslo og Akershus

For femte halvår på rad faller kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum. Fra høsten 2017 har ledigheten falt med 0,7 prosentpoeng til 7,3% i 1. kvartal 2018. Ledigheten forventes å…

Hva gjør du når leieavtalen nærmer seg utløp?

Leiekostnader er en vesentlig kostnad, og inngåelse av ny leieavtale er en viktig innkjøpsprosess. Realia har 20 års erfaring som leietakerrådgivere, og vi gjennomfører årlig et stort antall reforhandling/relokaliserings-prosjekter.  ·…
Høgskolen Kristiania søker fremtidsrettet universitetsbygg.

Høyskolen Kristiania søker fremtidsrettet universitetsbygg

Høyskolen Kristiania har i dag ca. 9.000 studenter ved sine fem campuser i Oslo. De har store ambisjoner, og søker innenfor en periode på 5-8 år å samle seg i…

Fallende ledighet – stigende leiepriser

Lave oljeinvesteringer i 2015 og 2016 ser nå ut til å ha passert bunnen og det er økende optimisme i norsk økonomi. I 2017 ligger det iflg. DNB Markets an…
Fleksibilitet i leiekontrakten

Fleksibilitet i leieperioden

Aktørene i næringslivet trenger i stadig økende grad fleksibilitet i sine leieavtaler. Rammebetingelsene er i rask endring og det kan få store konsekvenser å leie feil arealer, enten de er…
juni i år vedtok Oslo kommune retningslinjene for fastsettelse av eiendomsskatt på næringseiendom.

Hvem skal betale for eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo?

10. juni i år vedtok Oslo kommune retningslinjene for fastsettelse av eiendomsskatt på næringseiendom. Fra og med 2017 vil næringseiendommer i Oslo beskattes med 3 promille av eiendomsverdien. [caption id="attachment_2505"…