Leietakerrådgivning

Skal du relokalisere bedriften eller reforhandle leieavtalen?
Ønsker du en rådgiver som kun er på leietakerens side av forhandlingsbordet?

 

En bedrifts valg av lokaler stiller beslutningstaker ovenfor mange avgjørelser, som blant annet:

 • Hvilken beliggenhet er riktig for bedriften og de ansatte?
 • Hvordan skal vi være organisert, og hvordan påvirker dette arealforbruket?
 • Hvilke miljøkrav skal vi stille til utleier?
 • Hvilke tekniske krav kan leietaker forvente i et tidsmessig bygg mht blant annet ventilasjon/kjøling, elektro/data, materialvalg, fleksibilitet etc?
 • Hva er riktig leienivå?
 • Hvordan skal en balansert leieavtale fremstå?

Ved inngåelse av leieavtaler, møter bedrifter profesjonelle utleiere/meglere på den andre siden av forhandlingsbordet. Realia AS er leietakerens rådgiver.

Vi har siden selskapet ble etablert i 1997, vært spesialisert på leietakerbistand.
Vi sørger for at våre oppdragsgivere får en best mulig leieavtale med hensyn til teknisk leveranse, arealforbruk, kommersielle og juridiske betingelser.

Dette oppnås gjennom en strukturert prosess som bl.a. omfatter:

 • Behovsanalyser
 • Demografisk analyse
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon og romprogram
 • Kartlegging av alternativer i markedet
 • Sammenstilling av aktuelle alternativer
 • Forhandlingsbistand
 • Teknisk, kommersiell og juridisk kvalitetssikret leieavtale
 • Via underleverandører kan vi bistå med den praktiske gjennomføringen av en flytting

Prosjekter

Se flere prosjekter

PGS AS

10.000 kvm nybygg på Lilleaker.
Les mer

Tine

6.600 kvm nybygg på Grønland
Les mer

RWE Dea Norge AS

7.000 kvm nybygg på Skøyen.
Les mer

Evry ASA

25.000 kvm rehabilitert bygg på Fornebu
Les mer

Andre tjenester

Kontakt en av våre rådgivere 


Stig Wadahl

Tlf. + 47 95120272 sw@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 93062444 stig@realia.no

Oluf Schou

Tlf. + 47 93062777 oluf@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 97769810 hans@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 94789192 henrik@realia.no