Aktuelle artikler for deg som leier lokaler


Fortsatt fallende ledighet og stigende leiepriser i Oslo og Akershus

For femte halvår på rad faller kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum. Fra høsten 2017 har ledigheten falt med 0,7 prosentpoeng til 7,3%…
Høgskolen Kristiania søker fremtidsrettet universitetsbygg.

Høyskolen Kristiania søker fremtidsrettet universitetsbygg

Høyskolen Kristiania har i dag ca. 9.000 studenter ved sine fem campuser i Oslo. De har store ambisjoner, og søker innenfor en periode…

Fallende ledighet – stigende leiepriser

Lave oljeinvesteringer i 2015 og 2016 ser nå ut til å ha passert bunnen og det er økende optimisme i norsk økonomi. I…
Fleksibilitet i leiekontrakten

Fleksibilitet i leieperioden

Aktørene i næringslivet trenger i stadig økende grad fleksibilitet i sine leieavtaler. Rammebetingelsene er i rask endring og det kan få store konsekvenser…
juni i år vedtok Oslo kommune retningslinjene for fastsettelse av eiendomsskatt på næringseiendom.

Hvem skal betale for eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo?

10. juni i år vedtok Oslo kommune retningslinjene for fastsettelse av eiendomsskatt på næringseiendom. Fra og med 2017 vil næringseiendommer i Oslo beskattes…
Tullinkvartalet

Advokatfirmaet Hjort til Tullinkvartalet

Vi gratulerer Advokatfirmaet Hjort med leie av nye flotte lokaler i Tullinkvartalet, med innflytting i 2020. Entra utvikler kvartalet mellom Tullinløkka og Pilestredet…
felleskostnad

Tid for felleskostnadsavregning

Grunnlaget for avregning av felleskostnader skal iht. de fleste leieavtaler være klart i mars-april. Det kan være feil i grunnlaget og vi oppfordrer…
leietakers marked

Leietakers marked

For første gang på 4 år viser statistikken for Q1 2016 redusert ledighet i kontormarkedet i Oslo m/omegn. Dette skyldes i stor grad…