Leietakerens rådgiver i markedet for næringseiendom

Vi bistår både privat og offentlig sektor ved relokaliseringer, reforhandlinger og salg av næringseiendom til profesjonelle aktører.

Realia AS har næringsmegling og leietakerrådgiving som hovedaktiviteter. Selskapet ble etablert i 1997, og  er 100 % partnereid. Vi skaper merverdier for oppdragsgiver gjennom strukturerte prosesser basert på solid markedskunnskap og bred eiendomskompetanse. Vår agenda er alltid sammenfallende med oppdragsgivers.
Realia AS representerer utelukkende oppdragsgiver og har valgt en selvstendig stilling uten tilknytning til eiendomsselskaper, finansielle aktører, meglerkjeder og/eller utenlandske aktører.

Realia AS er medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund og Norwegian Green Building Council.

Våre rådgivere

Tlf. + 47 930 62 777 oluf@realia.no
Tlf. + 47 930 62 444 stig@realia.no
Tlf. + 47 97769810 hans@realia.no
Tlf. + 47 951 20 272 sw@realia.no
Tlf. + 47 947 89 192 henrik@realia.no
Tlf. + 47 900 43 124 sondre@realia.no
Tlf. + 47 932 25 000 alexander.schram@realia.no