Leietakerens rådgiver i markedet for næringseiendom

Vi bistår både privat og offentlig sektor ved relokaliseringer, reforhandlinger og salg av næringseiendom til profesjonelle aktører.

Realia AS har næringsmegling og leietakerrådgiving som hovedaktiviteter. Selskapet ble etablert i 1997, og  er 100 % partnereid. Vi skaper merverdier for oppdragsgiver gjennom strukturerte prosesser basert på solid markedskunnskap og bred eiendomskompetanse. Vår agenda er alltid sammenfallende med oppdragsgivers.
Realia AS representerer utelukkende oppdragsgiver og har valgt en selvstendig stilling uten tilknytning til eiendomsselskaper, finansielle aktører, meglerkjeder og/eller utenlandske aktører.

Realia AS er medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund og Norwegian Green Building Council.

Våre rådgivere

Tlf. + 47 93062777 oluf@realia.no
Tlf. + 47 93062444 stig@realia.no
Tlf. + 47 97769810 hans@realia.no
Tlf. + 47 95120272 sw@realia.no
Tlf. + 47 94789192 henrik@realia.no
Prosjektrådgiver
Tlf. +47 995 94 659 ola@realia.no