Leietakerrådgivning

En bedrifts valg av lokaler stiller beslutningstaker ovenfor mange avgjørelser, som blant annet:

 • Hvilken beliggenhet er riktig for bedriften og de ansatte?
 • Hvordan skal vi være organisert, og hvordan påvirker dette arealforbruket?
 • Hvilke miljøkrav skal vi stille til utleier?
 • Hvilke tekniske krav kan leietaker forvente i et tidsmessig bygg mht blant annet ventilasjon/kjøling, elektro/data, materialvalg, fleksibilitet etc?
 • Hva er riktig leienivå?
 • Hvordan skal en balansert leieavtale fremstå?

Ved inngåelse av leieavtaler, møter bedrifter profesjonelle utleiere/meglere på den andre siden av forhandlingsbordet. Realia AS er leietakerens rådgiver.

Vi har siden selskapet ble etablert i 1997, vært spesialisert på leietakerbistand.
Vi sørger for at våre oppdragsgivere får en best mulig leieavtale med hensyn til teknisk leveranse, arealforbruk, kommersielle og juridiske betingelser.

Dette oppnås gjennom en strukturert prosess som bl.a. omfatter:

 • Behovsanalyser
 • Demografisk analyse
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon og romprogram
 • Kartlegging av alternativer i markedet
 • Sammenstilling av aktuelle alternativer
 • Forhandlingsbistand
 • Teknisk, kommersiell og juridisk kvalitetssikret leieavtale
 • Via underleverandører kan vi bistå med den praktiske gjennomføringen av en flytting

Prosjekter

Broadnet sine nye lokaler i Snarøyveien på Fornebu
Broadnet leier 8200 m2 på på Fornebu
ca. 2.000 m2 kontorlokaler. Rådhusgaten 5
Ca 4.400 kvm. Østensjøveien 16

Kontakt en av våre rådgivere 


Henrik Holm

Tlf. + 47 947 89 192 henrik@realia.no

Marthine Ringdal

Tlf. +47 992 29 647 marthine@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 930 62 444 stig@realia.no

Oluf Schou

Tlf. + 47 930 62 777 oluf@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 977 69 810 hans@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 951 20 272 sw@realia.no

Alexander Schram

Tlf. + 47 932 25 000 alexander.schram@realia.no