Vi leverer alle tjenester innen leietakerrådgivning og salg

Realia er leietakers rådgiver i markedet for næringseiendom. Vi bistår også ved salg av alle typer næringseiendom. Våre rådgivere har lang erfaring fra salg av eiendom til profesjonelle aktører.

Social Media Marketing

Leietakerrådgivning

Realia bistår med leietakerrådgivning og leiesøk i forbindelse med reforhandlinger og relokaliseringer.

Leiekontraktsforvaltning

Realia forvalter bedriftens leieforhold og fører kontroll med opsjoner, indeks-reguleringer, felleskostnader med mer.

Pay Per Click

Salg av næringseiendom

Våre rådgivere har lang erfaring med salg, kjøp og sale-leaseback av alle typer næringseiendom og utviklingseiendom.

Pay Per Click

Prosjektrådgivning

Vi bistår deg og ditt prosjekt enten det gjelder oppussing av eksisterende lokaler eller flytting til nye.

Prosjekter

Broadnet sine nye lokaler i Snarøyveien på Fornebu
Broadnet leier 8200 m2 på på Fornebu
ca. 2.000 m2 kontorlokaler. Rådhusgaten 5
Ca 4.400 kvm. Østensjøveien 16