Leiekontraktsforvaltning

Realia AS tilbyr forvaltning og administrasjon av leieavtaler. Dette innebærer at vi registrerer eiendoms- og kontraktsdata, og vi overvåker alle leiekontrakter.

Vi bistår med:

 • Gjennomgang og kontroll av indeksreguleringer / KPI
 • Gjennomgang og kontroll av felleskostnadsavregninger
 • Kontroll over kontraktsutløp
 • Kontroll over varslingsfrister for oppsigelser, opsjoner etc.
 • Bistand ved endrede behov til leiearealet, eksempelvis ombygginger
 • Workplace Strategy
 • Avklaring av juridiske spørsmål ifm. leiekontrakten, forpliktelser, ansvar og rettigheter
 • Bistand ved omorganisering av virksomheten
 • Benchmarking av leiekontrakter
 • Markedsrapporter
 • Rådgivning ved behov for reforhandling eller relokalisering

Ved inngåelse av leieavtaler, møter bedrifter profesjonelle utleiere/meglere på den andre siden av forhandlingsbordet. Realia AS er leietakerens rådgiver.

Prosjekter

Broadnet sine nye lokaler i Snarøyveien på Fornebu
Broadnet leier 8200 m2 på på Fornebu
ca. 2.000 m2 kontorlokaler. Rådhusgaten 5
Ca 4.400 kvm. Østensjøveien 16

Andre tjenester

Kontakt en av våre rådgivere 


Alexander Schram

Tlf. + 47 932 25 000 alexander.schram@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 951 20 272 sw@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 947 89 192 henrik@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 97769810 hans@realia.no

Oluf Schou

Tlf. + 47 930 62 777 oluf@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 930 62 444 stig@realia.no

Sondre Warloff

Tlf. + 47 900 43 124 sondre@realia.no