Referanseprosjekter

All Salg Leiesøk
Salg av Lakkegata 3
Salg av hovedkontor og produksjonsanlegg.
4.000 kvm på Ulven
1.200 kvm i Oslo sentrum
7.000 kvm nybygg på Skøyen.
Ca. 18.500 m2. Karenslyst allé 56
5.500 m2, Tullinkvartalet, Oslo sentrum
9.000 kvm på Ensjø
Salg av eiendomsportefølje
6.500 kvm nybygg i Asker
10.000 kvm nybygg på Lilleaker.
7.000 kvm på Brobekk
ca. 2.000 m2 kontorlokaler. Rådhusgaten 5
6.600 kvm nybygg på Grønland
Ca 4.400 kvm. Østensjøveien 16
Salg av hel bygård
Støperigata 1
3.000 kvm i Støperigaten 1
25.000 kvm rehabilitert bygg på Fornebu
18.000 kvm nybygg på Lysaker.
Salg av kombinasjonsbygg
Broadnet sine nye lokaler i Snarøyveien på Fornebu
Broadnet leier 8200 m2 på på Fornebu
3.000 kvm på Lysaker
Salg av terminal
8.000 kvm nyoppussede lokaler på Lysaker.
1.500 kvm i Asker
4.200 kvm på Berger
Salg av utbyggingsområde