Skal du relokalisere bedriften eller reforhandle leieavtalen?

Ønsker du en rådgiver som kun er på leietakerens side av forhandlingsbordet?

Referanser

Se flere referanser