Vi bistår både privat og offentlig sektor ved relokaliseringer og reforhandlinger.
Leietakerens rådgiver i markedet næringseiendom
Les mer om våre tjenester
Rådgiverne i Realia AS har lang erfaring fra salg av eiendom til profesjonelle aktører.
Salg av alle typer næringseiendom
Les mer om salg av eiendom

Skal du relokalisere bedriften eller reforhandle leieavtalen?

Ønsker du en rådgiver som kun er på leietakerens side av forhandlingsbordet?

Referanser

Se flere referanser