Haavard Martinsens vei 17

Eiendommen
Attraktiv handelseiendom for salg i Haavard Martinsens vei 17. Bygningsmassen er i dag på ca. 4 932 m2, og den flate, rektangulære tomten har et areal på 5 998 m2. Det foreligger en lang festeavtale til 2069 med Kommunal Landspensjonskasse. Det leies i dag to arealer fra Oslo kommune som fremleies til hver av dagens to leietakere. Eiendommen består av et industri- og forretningsbygg over to etasjer, med påkjøringsrampe til eiendommens andre etasje, spesielt godt egnet for forretninger med store areal- og lagerbehov. Det er gode parkeringsfasiliteter på området og enkel atkomst for nyttetransport inn på tomten.

Beliggenhet
Bygget er utadrettet mot Haavard Martinsens vei på Nedre Rommen/Haugenstua som ligger i umiddelbar nærhet til Østre Aker vei. Det er også kort vei til Trondheimsveien (Rv 4).

Leietaker
Nåværende leietakere er Byggmax Norge NUF og Haucon Norge AS. Kontraktene varer til henholdsvis 31.01.2030 og 31.12.2022. Leieinntekter per november 2021 er på 5,7 MNOK per år.

Kontakt

Stig Wadahl
951 20 272
Sondre Warloff
900 43 124