For salg – Lager-/produksjonsbygg i miljøvennlig massivtre

Et moderne miljøbygg med stort anvendelsesområde beliggende i Kjellingmo Næringspark i Aurskog Høland.
Et moderne miljøbygg med stort anvendelsesområde beliggende i Kjellingmo Næringspark i Aurskog Høland.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger i Kjellingmo Næringspark. Næringsparken grenser til RV170 og er plassert utenfor Aurskog på Nedre Romerike øst for Oslo. Det er 27 km til E6 og 44 km til Oslo S.

Eiendommen:
4.680 m2 eiet tomt tilknyttet offentlig vann og avløp. Regulert for industri og lager med BYA inntil 66%. Eier har opsjon på kjøp av 2.701 m2 inntilliggende tomt.

Bygget:
Byggeår 2021.
Massivtre yttervegg, HD elementer og bærende stålkonstruksjoner
1. etasje: 231 m2 kontorer og sosiale rom
1. etasje: 1.557 m2 produksjonsarealer og lager. 5,4
7,0 meter takhøyde. Traverskran.
2. etasje: 231 m2 disponibelt rom, lager, tekniske rom

Dagens bruk:
Eiendommen brukes av eier til kontorer, produksjon og lager. Eier planlegger å omorganisere sin virksomhet noe, og vil i den sammenheng redusere sitt arealbehov på Kjellingmo vesentlig. Eier tilbyr å selge bygget ledigstilt, eventuelt med tilbakeleie
av ca. 5 600 m2.

Markedsleie:
Norsk Næringstakst har vurdert eiendommens markedsleie per år til NOK 2.601.600,

Transaksjon:
Eiendommen selges gjennom salg av Kjellingmoveien 4 AS u.s. hvor eiendommen er
eneste aktiva av betydning. Verdivurdering fra Norsk Næringstakst: 42,8 MNOK (eiendomsverdi)

Kontakt

Oluf Schou
+47 9306 2777