Rømskog Næringspark – for salg

Eiendommen
Rømskog Næringspark, gnr. 272, bnr. 7 i Aurskog-Høland kommune. 98,7 mål tomt. Avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Eiendommen er i stor grad opparbeidet med asfaltert eller gruset dekke. Det er interne veier på området. Underlaget er hovedsakelig plant og flatt. Godt tilrettelagt for virksomheter med stort plassbehov, men det foreligger også mulighet for oppdeling av eiendommen. Aurskog-Høland kommune leier i dag et mindre bygg, samt noe uteområde.

Beliggenhet
Storveien 135, Rømskog. Beliggende ved fylkesvei 21. 81 km til Oslo S, 23 km til Bjørkelangen, 60 km til Årjäng i Sverige.

Benyttelse
Eiendommen har tidligere vært benyttet som sagbruk og senere til produksjon av brenselsflis. Eiendommen har et stort potensial og vil kunne egne seg godt for arealkrevende produksjonsvirksomheter og virksomheter med stort utelagringsbehov.

Kontakt

Oluf Schou
930 62 777
Sondre Warloff
900 43 124