Trysilportalen – for salg

Eiendommen
Vestmovegen 26 med et samlet tomteareal på ca. 11,8 mål. Dagens bygningsmasse er på 3 248 m2 fordelt på to ulike bygg, og eiendommen er i dag fullt utleid. Eiendommene søkes utviklet som et større servicebygg. Arbeid med utvikling, utredninger og mulighetsstudier pågår. Reguleringen tillater plasskrevende handel, verksted- og industriformål. Betydelig foredlings- og utviklingspotensial er beskrevet gjennom flere arkitekttegnede mulighetsstudier. Ubebygd tomt tilliggende i bakkant av eiendommen på 9,9 mål vurderes også solgt.

Beliggenhet
Trysilportalen ligger plassert langs Trysilvegen i Mosanden Næringspark. Eiendommen er direkte beliggende mot innfartsåren sørfra, og ligger kun 300 meter før avkjøring til alpinanlegget.

Leietaker
Leietakere i bygget er Trysil Bil AS,  Økonomidekk AS og Boreal Travel AS. Leieinntekter per 01.07.22 er på ca. 3,15 MNOK, dette øker til ca. 3,56 MNOK per 01.01.23.

Kontakt

Oluf Schou
930 62 777
Sondre Warloff
900 43 124