Trysilportalen for salg

Fullt utleid eiendom med stort utviklingspotensial

Beliggenhet

Trysilportalen ligger plassert langs Trysilvegen (Fv. 26). Eiendommen er direkte beliggende mot innfartsåren sørfra, og ligger kun 300 meter før avkjøring til alpinanlegget.

 

Fakta om eiendommen

Vestmovegen 26 med et samlet tomteareal på ca. 11,8 mål. Dagens bygningsmasse er på 3 248 m2 fordelt på to ulike bygg, og eiendommen er i dag fullt utleid til hhv. Trysil Bil AS, Ze Bra Verksted AS, Økonomidekk AS og Boreal Travel AS. Leieinntekter per 01.01.22 er på ca. 2,5 MNOK, dette øker til ca. 3,15 MNOK per 01.07.22.

Eiendommene søkes utviklet som et større servicebygg. Arbeid med utvikling, utredninger og mulighetsstudier pågår. Det foreligger mulighetsstudier innenfor gjeldende regulering med en utnyttelse på ca. 13 600 m2. Se vedlegg for mer informasjon.

Kontakt

Sondre Warloff
Stig Wadahl