Tyrihjellveien 38-40

Eiendommen
Tyrihjellveien 38-40 består av gnr. 34, bnr. 24, 158, 179 og gnr. 53, bnr. 25 i Aurskog-Høland kommune og utgjør totalt 65 mål. I kommuneplanen er eiendommen avsatt til bebyggelse for næringsvirksomhet. Eiendommen inneholder ca. 6.700 m2 haller og noen mindre kontorarealer, samt ca. 2.500 m2 overbygde areal og lagertelt. Ca. 40 mål er opparbeidet og asfaltert areal for utelagring/parkering.

Beliggenhet
Eiendommen er beliggende ved fylkesvei 169 på Løken i Aurskog-Høland. Henholdsvis 54 km til Oslo S og 14 km til Bjørkelangen. Stoppested for buss like ved eiendommen.

Benyttelse
Eiendommen har vært benyttet som industrianlegg for plastprodukter.  Virksomheten i eiendommen er under avvikling, og eiendommen selges uten leietaker. Dette er en eiendom med et stort potensial, ikke minst for arealkrevende produksjonsvirksomheter og virksomheter med stort utelagringsbehov.

Kontakt

Oluf Schou
930 62 777
Sondre Warloff
900 43 124