Leiekontraktsforvaltning

Realia AS tilbyr forvaltning og administrasjon av leieavtaler. Dette innebærer at vi registrerer eiendoms- og kontraktsdata, og vi overvåker alle leiekontrakter.

Vi bistår med:

 • Gjennomgang og kontroll av indeksreguleringer / KPI
 • Gjennomgang og kontroll av felleskostnadsavregninger
 • Kontroll over kontraktsutløp
 • Kontroll over varslingsfrister for oppsigelser, opsjoner etc.
 • Bistand ved endrede behov til leiearealet, eksempelvis ombygginger
 • Workplace Strategy
 • Avklaring av juridiske spørsmål ifm. leiekontrakten, forpliktelser, ansvar og rettigheter
 • Bistand ved omorganisering av virksomheten
 • Benchmarking av leiekontrakter
 • Markedsrapporter
 • Rådgivning ved behov for reforhandling eller relokalisering

Ved inngåelse av leieavtaler, møter bedrifter profesjonelle utleiere/meglere på den andre siden av forhandlingsbordet. Realia AS er leietakerens rådgiver.

Prosjekter

Se flere prosjekter

PGS AS

10.000 kvm nybygg på Lilleaker.
Les mer

Tine

6.600 kvm nybygg på Grønland
Les mer

RWE Dea Norge AS

7.000 kvm nybygg på Skøyen.
Les mer

Evry ASA

25.000 kvm rehabilitert bygg på Fornebu
Les mer

Andre tjenester

Kontakt en av våre rådgivere 


Stig Kjenslie

Tlf. + 47 93062444 stig@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 95120272 sw@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 94789192 henrik@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 97769810 hans@realia.no

Oluf Schou

Tlf. + 47 93062777 oluf@realia.no