Sophies Minde Ortopedi AS

Ca 4.400 kvm i Østensjøveien 16

Sophies-Minde-Illustrasjon

Østensjøveien 16 blir Sophies Mindes nye adresse fra sommeren 2019. Ortopedivirksomheten skal flytte fra Aker Sykehus og inn i skreddersydde lokaler i nybygget til Ferd Eiendom på Bryn/Helsfyr. Sophies Minde er en totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og har omlag 100 ansatte. Selskapet er et heleid datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF. Leieavtalen er på totalt ca 4.400 kvm i flerbrukerbygget som ligger midt mellom Bryn og Helsfyr T-banestasjon. Realia AS har vært leietakerrådgiver for Sophies Minde Ortopedi gjennom en strukturert anskaffelsesprosess. Prosessen omfattet behovsanalyser / utarbeidelse av romprogram og byggteknisk beskrivelse, søk og kartlegging av aktuelle eiendomsalternativer samt forhandling av leieavtale med vedlegg.

Våre rådgivere

Oluf Schou

Tlf. + 47 930 62 777 oluf@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 930 62 444 stig@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 977 69 810 hans@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 951 20 272 sw@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 947 89 192 henrik@realia.no

Marthine Ringdal

Tlf. +47 992 29 647 marthine@realia.no

Flere prosjekter

Se flere prosjekter