Salg av næringseiendom

Realia AS bistår ved salg av alle typer næringseiendom. Vi har solid erfaring fra salg av eiendom med tilbakeleie, porteføljer, tomter, utviklingsprosjekter, langsiktig utleide eiendommer, samt salg av kontraktsfestede men ikke oppførte prosjekter (f.eks. salg av kjøpsopsjoner eller futures).

Realia AS tilpasser alle salgsoppdrag aktuelle kjøpergrupper og tilrettelegger salgene ut fra hva som gir maksimal pris for selger, f.eks.:

 • salg med kort eller langsiktig tilbakeleie
 • salg av aksjeselskap eller eiendom
 • salg med syntetisk leie
 • salg med deloppgjør og selgerkreditt
 • salg med profittsplitt av fremtidig utviklingsgevinst
 • salg med joint venture mellom kjøper og selger

Realia AS sikrer beste markedspris gjennom:

 • grundig analyse av salgsobjektets egenskaper og utviklingspotensial
 • analyse av aktuelle kjøpergrupper, avkastningskrav og oppgjørsformer
 • salgsmateriell og markedsføring tilpasset aktuelle kjøpergrupper
 • budrunder og parallelle forhandlinger
 • sikkerhet knyttet til oppgjør

Prosjekter

Andre tjenester

Kontakt en av våre rådgivere 


Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 97769810 hans@realia.no
Bilde av Mehwash Bhatti

Mehwash Bhatti

Tlf. +47 91706519 mb@realia.no

Oluf Schou

Tlf. + 47 93062777 oluf@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 95120272 sw@realia.no

Ola Lind-Isaksen

Tlf. +47 995 94 659 ola@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 94789192 henrik@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 93062444 stig@realia.no