Østmarkkollen

Salg av utbyggingsområde

Ostmarkkollen

Realia har vært megler for en grunneiergruppering i forbindelse med salg av et utbyggingsområde mellom Lillestrøm og Oslo.
Utbyggingsområdet omfattet totalt ca. 200 dekar regulert for ca. 250 boenheter.

Våre rådgivere

Oluf Schou

Tlf. + 47 930 62 777 oluf@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 930 62 444 stig@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 977 69 810 hans@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 951 20 272 sw@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 947 89 192 henrik@realia.no

Marthine Ringdal

Tlf. +47 992 29 647 marthine@realia.no