Santander Consumer Bank AS

8.000 kvm nyoppussede lokaler på Lysaker.


Santander Consumer Bank AS signerte med bistand fra Realia en ny 5 års leieavtale i Strandveien 18. Etter en grundig prosess hvor så mange som 10 alternativer ble vurdert, falt valget ned på Strandveien.

Santander benyttet anledningen til også å tenke nytt hva gjelder organisering av kontormiljøene. Ved hjelp av Lent og i-ark, ble nye og fremtidsrettede løsninger utviklet. Bygget pusses opp og fornyes. Relokator AS er prosjektleder for Santander i byggeprosessen. Realia har vært leietakerrådgiver og forhandlingsleder for Santander Consumer Bank AS.

Våre rådgivere

Oluf Schou

Tlf. + 47 930 62 777 oluf@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 930 62 444 stig@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 977 69 810 hans@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 951 20 272 sw@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 947 89 192 henrik@realia.no

Marthine Ringdal

Tlf. +47 992 29 647 marthine@realia.no

Flere prosjekter

Se flere prosjekter