Tine

6.600 kvm nybygg på Grønland

Tine Bygg


TINE SA har valgt å flytte hovedkontoret til Lakkegata 23. I samarbeid med Realia AS leide TINE for 10 år siden lokaler i første linje i Bjørvika. I god tid før utløpet av kontrakten iverksatte TINE, sammen med Realia AS, en prosess for å vurdere alternative markedsmuligheter. Ett alternativ var å reforhandle i Bjørvika. Det endelige valget ble flytting til skreddersydde lokaler i Lakkegata 23.

TINE ønsket lokaler med sentral beliggenhet og god standard uten å bli identifisert med finansselskapene i de mest prestisjefylte eiendommene. I Lakkegata 23 har TINE fått nybygde og skreddersydde lokaler med svært god arealeffektivitet og høy teknisk standard. TINE opplever at  Lakkegata 23 har en sentral og riktig beliggenhet. Realia har vært leietakerrådgiver og forhandlingsleder for Tine SA. Relokator AS var prosjektleder for TINE i flytteprosessen.

Våre rådgivere

Oluf Schou

Tlf. + 47 930 62 777 oluf@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 930 62 444 stig@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 977 69 810 hans@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 951 20 272 sw@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 947 89 192 henrik@realia.no

Marthine Ringdal

Tlf. +47 992 29 647 marthine@realia.no

Flere prosjekter

Se flere prosjekter