Tine

6.600 kvm nybygg på Grønland

Tine Bygg


TINE SA har valgt å flytte hovedkontoret til Lakkegata 23. I samarbeid med Realia AS leide TINE for 10 år siden lokaler i første linje i Bjørvika. I god tid før utløpet av kontrakten iverksatte TINE, sammen med Realia AS, en prosess for å vurdere alternative markedsmuligheter. Ett alternativ var å reforhandle i Bjørvika. Det endelige valget ble flytting til skreddersydde lokaler i Lakkegata 23.

TINE ønsket lokaler med sentral beliggenhet og god standard uten å bli identifisert med finansselskapene i de mest prestisjefylte eiendommene. I Lakkegata 23 har TINE fått nybygde og skreddersydde lokaler med svært god arealeffektivitet og høy teknisk standard. TINE opplever at  Lakkegata 23 har en sentral og riktig beliggenhet. Realia har vært leietakerrådgiver og forhandlingsleder for Tine SA. Relokator AS var prosjektleder for TINE i flytteprosessen.

Våre rådgivere

Oluf Schou

Tlf. + 47 93062777 oluf@realia.no

Stig Kjenslie

Tlf. + 47 93062444 stig@realia.no

Hans Jakob Garnæs

Tlf. + 47 97769810 hans@realia.no

Stig Wadahl

Tlf. + 47 95120272 sw@realia.no

Henrik Holm

Tlf. + 47 94789192 henrik@realia.no

Ola Lind-Isaksen

Prosjektrådgiver
Tlf. +47 995 94 659 ola@realia.no

Flere prosjekter

Se flere prosjekter