Author Archives: admin

Innredet kontorlokale

Hvordan ønsker dere å bruke kontorlokalene i 2023?

Mange firmaer stiller seg spørsmål rundt hvordan de best mulig skal strukturere sin arbeidsplass, og mange ser at lokalene de flyttet inn i…
Continue reading
Sammen ønsker vi å skape lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken.

Tusen takk!

Realia og First Mover Group vil takke alle dere som vi har hatt gleden av å jobbe sammen med i året som har…
Continue reading
Realia tilbyr nå gratis gjennomgang av leiepriser

Rekordhøy indeksregulering av leiekontrakter

Statistisk Sentralbyrå publiserte 10. desember konsumprisindeksen (KPI) for november. Den viste 12 måneders endring på 5,1%. Tilsvarende vekst i KPI har vi ikke…
Continue reading

Realia har vært leietakerrådgiver for NutraQ i forbindelse med nytt hovedkontor.

NutraQ er et internasjonalt selskap etablert i 2002 og med hovedkontor i Oslo. Konsernet har pt. ca. 144 ansatte fordelt i Skandinavia og…
Continue reading