Rekordhøy indeksregulering av leiekontrakter

  • desember 20, 2021

Statistisk Sentralbyrå publiserte 10. desember konsumprisindeksen (KPI) for november. Den viste 12 måneders endring på 5,1%. Tilsvarende vekst i KPI har vi ikke sett siden oktober 2008. Og vi må helt tilbake til november 1988 for å finne en høyere vekst, da var den 6,1%.

En av de sterkeste driverne til dette er den høye strømprisen. Den underliggende KPI-JAE (justert for avgiftsendringer og energi) er på 1,3%.

Dette vil være ugunstig for alle leietakere som har KPI regulering basert på endring november – november. Energiprisene gir store utslag fra måned til måned. Noen leieavtaler justeres for endring i KPI oktober – oktober, for denne perioden er veksten i KPI 3,5%. Dette er også historisk høyt. Vi forventer at dette er en forbigående trend, og at energiprisens effekt på KPI vil være motsatt til neste år.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål i denne forbindelse.

Flere artikler

Se alle artikler