Hvordan ønsker dere å bruke kontorlokalene i 2023?

  • desember 22, 2022

Innredet kontorlokale

Mange firmaer stiller seg spørsmål rundt hvordan de best mulig skal strukturere sin arbeidsplass, og mange ser at lokalene de flyttet inn i før eller under pandemien ikke fungerer optimalt. Digitalisering, krav til en fleksibel arbeidshverdag og økt bruk av hjemmekontor har endret hvordan vi bruker kontoret.

Vi har etablert FMG Workplace Advisory, som ved hjelp av sensorikk og digitale undersøkelser gir innsikt og kunnskap om adferd, arbeidsmiljø og samspill mellom funksjoner. Metoden gir svar på hva dere bør vektlegge ved søk etter nye lokaler, eller tilpassing av deres eksisterende kontorer.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt på nyåret så forteller vi mer!

Flere artikler

Se alle artikler