Author Archives: gry@novateur.no

Hva gjør du når leieavtalen nærmer seg utløp?

Leiekostnader er en vesentlig kostnad, og inngåelse av ny leieavtale er en viktig innkjøpsprosess. Realia har 20 års erfaring som leietakerrådgivere, og vi…
Continue reading

Fallende ledighet – stigende leiepriser

Lave oljeinvesteringer i 2015 og 2016 ser nå ut til å ha passert bunnen og det er økende optimisme i norsk økonomi. I…
Continue reading