Fallende ledighet – stigende leiepriser

  • november 2, 2017

Lave oljeinvesteringer i 2015 og 2016 ser nå ut til å ha passert bunnen og det er økende optimisme i norsk økonomi. I 2017 ligger det iflg. DNB Markets an til at oljeinvesteringene skal vokse utover gjennomsnittlig «normalvekst». Samtidig viser estimater fra NAV at sysselsettingsveksten i 2017 anslås til ca. 1,6%. Som følge av dette faller kontorledigheten marginalt i Oslo, Asker og Bærum for fjerde halvår på rad.

Som motvekt til oppsving i økonomien medfører nedkjølingen i boligmarkedet at volumet for konvertering fra kontor til bolig avtar. Samtidig tilføres det færre nye kontorbygg i 2017 og 2018. Det forventes imidlertid en økning i 2019 med antatt utflating av ledighetskurven mot slutten av 2019.

Det er registrert en ledighetsnedgang på 0,2% fra første halvår til 8% i annet halvår 2017. Nedgangen forventes å falle videre mot 6,7% ved utgangen av 2019 som følge av økende aktivitet og lavere tilførte netto kvm enn tidligere antatt.

Gjennomsnittlige leiepriser i Oslo har økt med 11% siden bunnivået i 2016 til ca. 2.050/kvm i andre halvår 2017. Økningen er imidlertid skjevt fordelt og det er de mest attraktive områdene i Oslo sentrum samt ved knutepunktene økningen ha vært størst. Denne trenden forventes å fortsette med en estimert leieprisvekst på 17% i CBD og indre sentrum og 13-15% ved knutepunktene Helsfyr/Bryn, Nydalen/Storo og Skøyen mot slutten av 2019. I øvrige områder forventes det en moderat økning på 6-11% i samme periode.

Flere artikler

Se alle artikler