AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET søker samlokalisering i 7.000-10.000 kvm fremtidsrettet kontorbygg på Lysaker eller i Sandvika

  • juli 3, 2019

AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET består av flere selvstendige ingeniørselskaper med spesialfelt innen samferdsel, byggteknikk og programvareutvikling.

Nettverket har en bevisst strategi hvor prosjekter gjennomføres ved å benytte ekspertise og ressurspersoner fra samarbeidende og spesialiserte firma som sammen utfyller hverandre. Sterkt faglig fokus gjør firmaene ledende i bransjen, både samlet og innen sine fagområder. Firmaene prioriterer faglig kompetanse og søker bevisst etter oppdrag med tekniske utfordringer.

Selskapene ønsker å oppnå ytterligere synergier og samhandling ved å samlokalisere under felles visjon:

«Å skape et sted hvor trivsel, mangfold og inspirasjon står i sentrum og som får det beste ut av hver enkelt -der firmaenes egenart, fokus på kvalitet og ledende kompetanse smeltes sammen til det beste for samfunnsutviklingen»

AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET består av følgende selskaper:

  • Dr. Ing. A. Aas-jakobsen AS
  • ViaNova Plan og Trafikk AS
  • Trimble Solutions AS
  • Electronova AS
  • Geovita AS

Ta kontakt med Henrik Holm for ytterligere informasjon.

 

Flere artikler

Se alle artikler