Toma – Ny giv på Ryen

  • april 5, 2023

Toma, en av Norges største leverandører innen eiendomsdrift, kontaktet oss i høst for råd da opsjonen om forlengelse av leieforholdet deres på Ryen snart ville utløpe.

Toma var usikre på om de skulle forlenge kontrakten da kontorlokalene ikke lenger passet deres arbeidsform som gjennom koronatiden var blitt mer hybrid og behovene for andre arbeidsplasser som stillerom og prosjektplasser hadde økt.

Vi gjennomførte en grundig behovsanalyse og markedssøk fikk vi opp flere alternativer som vi hentet inn tilbud på. Gjennom forhandlingsrundene satt vi igjen med to alternativer som begge passet godt til Tomas ønsker og behov. Toma endte med å velge å bli værende i Sandstuveien 68, men til gode og oppdaterte markedsvilkår. Resultatet av Realias bistand gjennom reforhandlingene var oppgraderte lokaler som med en egen ekstern møteromssone møter Tomas behov for neste leieperiode og som muliggjør for fremtidig vekst.

Lars Furu, direktør for innkjøp og prosjekter i Toma Gruppen AS uttaler følgende om samarbeidet med Realia:

«Toma valgte å hente inn ekstern kompetanse i forbindelse med at selskapet skulle inngå en ny og langsiktig husleieavtale for virksomhetene hovedkontor. Etter vurdering av flere ulike leverandører falt valget på Realia – som hadde den totalt sett beste løsningen for Toma. Samarbeidet med Realia har vært 100 % slik som beskrevet i deres løsningsbeskrivelse – og har bidratt til at vi har oppnådd vesentlige besparelser og øvrige kvalitative fordeler vi ikke hadde oppnådd på egen hånd eller med andre partnere, slik vi opplever det. Kontakten med Realias kontaktpersoner kjennetegnes av proaktiv, dynamisk og hyggelig kontakt igjennom hele prosjekttiden – utover det de har tilført oss igjennom solid erfaring og kompetanse innenfor kontorleie-markedet i Østlandsområdet.»

Flere artikler

Se alle artikler