Tid for reforhandling av leiekontrakten? Start tidlig for å sikre en god prosess

  • april 5, 2023

Skal vi bli eller skal vi flytte? Det er spørsmålet mange bedrifter stiller seg når leiekontrakten er på vei til å gå ut, og som er en stor beslutning både økonomisk og strategisk for veien videre. Bruk derfor tid på beslutningen og benytt muligheten i en reforhandling til å oppnå de beste vilkårene for din bedrift. Under har vi samlet fem tips så du står sterkere når du skal forhandle leiekontrakten:

1. Tiden er din venn

Start minimum 12-18 måneder før utløp av dagens avtale. Dette gir dere god tid til å avklare behov, utforske alternativene i markedet og se hvordan dagens lokaler kan tilpasses best mulig nå for å passe arbeidshverdagen gjennom neste leieperiode. Å starte tidlig er også en fordel da man unngår å ta forhastede beslutninger, der man i mangel av alternativer kan ende opp med en suboptimal løsning i mangel av tid.

2. Utforsk alternativene dine

Gjør en markedskartlegging, og innhent 2-3 tilbud på andre lokaler som passer din bedrifts strategi og ønsker til arbeidsplassen. Da kan du ta en mer informert beslutning og har bedre forhandlingskort på hånden.

3. Bruk forhandlingene til å oppnå mer enn kun en god leiepris

Selv om leiepris er betyr mye, er det viktig å ikke glemme de mange andre punktene man kan og bør utforske under en reforhandling. Arealeffektivitet, felleskostnader, energikostnader, oppgradering og utbedring av lokalene, vedlikeholdsplikt, KPI regulering m.m. er noen av punktene man bør behandle under reforhandlingene

4. Kunnskap er makt

Det er dyrt for gårdeier å måtte gå ut i markedet for å finne en ny leietaker. Undersøkelser gjort av DNB viser at det koster en gårdeier i snitt 2,5 års leie å hente inn en ny leietaker, det er derfor mye å tjene på å beholde gode leietakere. Dokumenter hva gårdeier totalt kan spare på å beholde dere fremfor å leie ut lokalene på nytt.

5. Bruk muligheten til å inkludere leietakervennlige klausuler

Vi er inne i usikre makroøkonomiske tider og opplever at flere kunder er usikre på veien fremover og hva vekstutsiktene vil være i neste leieperiode. Gjennom opsjoner kan man oppnå fleksibilitet på areal gjennom leieperioden avhengig av hva du tror bedriften kan ha behov for fremover. Opsjoner på vekst/reduksjon eller oppsigelse av leiekontrakten kan ha stor verdi hvis behovet oppstår.

Følger du disse rådene står du sterkere både i forhandlingene og i den endelige beslutningen av hva som er best for din bedrift. Og trenger du rådgiving og hjelp til prosessen står Realias rådgivere klare til å bistå dere.

Kontakt oss for en uformell prat!

Flere artikler

Se alle artikler