Fortsatt stor etterspørsel fra våre lager- og logistikk-kunder

  • desember 21, 2023

Innenfor lager og logistikk har det gjennom 2023 vært god aktivitet og etterspørsel etter rådgivningstjenestene våre. FMG Realias største logistikkprosjekt i år ble ledet av Stig Kjenslie. Han bistod Meca Norway med leiesøk og forhandlinger da de ønsket en samlokalisering av lagrene til deres datterselskaper Meca, Mekonomen og Sørensen & Balchen.

Innenfor lager og logistikk har det har gjennom 2023 vært god aktivitet og etterspørsel etter rådgivningstjenestene til Realia.

Meca Norway inngikk ny leieavtale med Bulk om oppføring av et nybygg på 32 000 kvm på Vestby, nord utenfor Oslo. I tillegg til en kontorseksjon og diverse lagerfunksjoner, vil bygget også ha et fullautomatisert plukklager basert på Autostorekonseptet. Ferdigstilling og overtagelse er planlagt til februar 2025.

Flere artikler

Se alle artikler