Realia har bistått med søket og etableringen av ny datahall for GlobalConnect

  • oktober 4, 2022

Realia har vært leietakerrådgiver for GlobalConnect i anledning etablering av ny datahall Oslo nord.

GlobalConnect er ledende leverandøren i Nord Europa av fiberbasert datakommunikasjon, og huser i
dag totalt 27.000 kvm med datasentre. Konsernet har 1700 medarbeidere og eies av EQT
Infrastructure og tenker 30-50 år frem i forhold til nye etableringer.

Vårt prosjekt begynte med søk etter mulige tomter for oppføring av nybygg langs E6, da med særskilt
søkelys på gjenvinning av overskuddsvarme. Oppdragsgivers nærhet til egne kunder i Oslo og omegn
ble avgjørende mht. valg av lokasjon.

Videre har Realia utarbeidet den tekniske kravspesifikasjonen for bygg og anlegg, i tillegg til å
gjennomføre de kommersielle forhandlingene og etableringen av en ny langsiktig leieavtale.

Fremover skal det gjennomføres et omfattende byggeprosjekt med betydelig investeringer relatert til
nødvendige leietakertilpasninger i de eksklusive lokalene. Blant annet vil betongdekke og bæringer
endres til fordel for nye stål konstruksjoner, optimal takhøyde skal skapes for mer effektiv plassering
av nødvendig infrastruktur. For byggeprosjektet er det er etablert en egen prosjektgruppe i nært
samarbeid med gårdeier, der partene har blitt godt kjent gjennom vår søkeprosess.

Realia takker GlobalConnect for et hyggelig og profesjonelt samarbeid siden oppstart høsten 2021.

Flere artikler

Se alle artikler