Aibel reforhandlet leiekontrakten ved Asker sentrum.

  • desember 21, 2023

Oljeserviceselskapet Aibel AS har i 10 år vært leietaker i Hagaløkkveien 28 ved Asker sentrum, og har bygget gode erfaringer med både bygget og gårdeier Oslo Pensjonsforsikring – nå har de forlenget leieforholdet.

Dagens leiekontrakt løper ut sommeren 2024, og selskapet ønsket å gå bredt ut for å sikre den beste løsningen for fremtidig lokasjon av Aibel AS. Selskapet ser viktigheten av å tilby sine ansatte tidsmessige og inspirerende lokaler, med egnet beliggenhet i forhold til de ansattes bosted og offentlig kommunikasjon.

Aibel reforhandlet leiekontrakten ved Asker sentrum.

Etter en grundig prosess hvor flere gode alternativer ble utredet, falt valget til slutt på å bli værende i Hagaløkkveien 28. Bygget vil i regi av Oslo Pensjonsforsikring bli renovert og tilpasset et fremtidsrettet arbeidsmiljø.

– En plassering som gir lett adgang fra Drammen i syd og Oslo-regionen i nord. Samtidig er kontorene godt plassert i forhold til kollektivtransport. I tillegg har vi mottatt gode tilbakemeldinger fra våre ansatte som brukere av bygget, samt at vi har fått gode og gjennomtenkte løsninger for oppgradering av lokalene, sier Hans-Jakob Berge, som er Head of Facilities Management & Real Estate i Aibel.

– Av endringer vil vi i det oppgraderte bygget få et eget møteromssenter. Det foreligger også en opsjon på å bygge et auditorium. Kantinen vil få et helt nytt uttrykk og skape en tilnærmet lik restaurantopplevelse. Ellers er det lagt vekt på å bedre ventilasjon, solavskjerming og generelt modernisere overflater i ny «drakt», slik at de ansatte får en enda bedre opplevelse av å være på jobb, legger Berge til.

Aibel AS engasjerte FMG Realia AS ved Hans Jakob Garnæs som rådgiver i prosessen frem mot signering av ny leiekontrakt. I fasen frem mot innflytting, har selskapet videre engasjert rådgiveravdelingen i FMG Realia AS for bistand med prosjektoppfølging og -gjennomføring.

– Aibel er meget fornøyd med gjennomføringen av denne prosessen og vil kunne anbefale dette for andre selskap. Den største verdien ved å engasjere FMG Realia har vært kunnskap og erfaring hos rådgiver og at selskapet også kan tilby oppfølging i neste fase av prosjektet – flytteprosjekt til og fra midlertidige lokaler. God oppfølging og dialog i hele prosessen har bidratt til en svært positiv opplevelse i dette samarbeidet, avslutter han.

Flere artikler

Se alle artikler