Realia har vært leietakerrådgiver for AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET

  • mars 24, 2021

Realia har vært leietakerrådgiver for AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET i forbindelse med samlokalisering til nye kontorlokaler på 10.000 kvm i Vollsveien 9-11 på Lysaker.

Prosjektet startet med behovsanalyser og utarbeidelse av kravspesifikasjoner i første halvår 2019. Det ble etablert en bred prosjektorganisasjon med brukergrupper for arbeidsplassutforming, teknisk brukergruppe, prosjektgruppe og styringsgruppe. Etter kartlegging og seleksjonsprosess gjennom 2019 ble to eiendommer i Sandvika og Lysaker valgt som aktuelle kandidater for NETTVERKET. Parallelle forhandlinger gjennom 2020 resulterte til slutt i konklusjon om samlokalisering til Vollsveien 9-11 og Mustad Eiendom. Sentralt for beslutningen var byggets egnethet for samhandling på tvers av selskapene, fleksibilitet i arbeidsplassutforming og arealopsjoner og fremtidsrettede tekniske løsninger. Nybygget skal minimum oppfylle miljøkravet til BREEAM Excellent og ferdigstilles i 2024.

AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET består av fem selvstendige ingeniørselskaper med spesialfelt innen samferdsel, byggteknikk og programvareutvikling; Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Trimble Solutions Sandvika AS, Electronova AS og Geovita AS.

«Vi er firmaer som gjennom flere år har hatt et tett samarbeid. Vi ønsket nå å samlokalisere helst i et nytt kontor bygg. Vi engasjerte Realia til å finne de rette lokalene. Realia viste stor evne til å sette seg inn i våre behov og ønsker. De hadde meget god kunnskap om markedet som gjorde at vi raskt kom i dialog med 3 aktuelle utleiere. Vi tegnet kontrakt med en av disse etter en omstendelig prosess på nesten 2 år hvor alle de fem firmaenes ønsker var godt ivaretatt. Vi er meget godt fornøyde med samarbeidet og valget av Realia.»

Trond Hagen, CEO i Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Flere artikler

Se alle artikler