Avinor søker ca. 6.000 m2 fremtidsrettet kontorbygg med fleksible løsninger i Oslo sentrum, Skøyen eller Gardermoen.

  • mars 21, 2018

Det er nødvendig med god beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon.

Avinor er et statlig aksjeselskap underlagt Samferdselsdepartementet og eier og driver 45 lufthavner og Flysikringstjenesten i Norge. Selskapet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene, og har vel 3000 medarbeidere som tilbyr sikre og effektive tjenester til flyselskaper og omlag 50 millioner passasjerer.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.

Dagens leieavtale løper ut i desember 2022, og Avinor vil vurdere en reforhandling opp mot alternativer i markedet.

Kontakt Hans Jakob Garnæs ved spørsmål om oppdraget.

Flere artikler

Se alle artikler