Hvem skal betale for eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo?

  • desember 15, 2016

10. juni i år vedtok Oslo kommune retningslinjene for fastsettelse av eiendomsskatt på næringseiendom. Fra og med 2017 vil næringseiendommer i Oslo beskattes med 3 promille av eiendomsverdien.

Skattemyndighetene beskatter hjemmelshaver av eiendommen men bryr seg ikke om hvem som faktisk betaler skatten

Skattemyndighetene beskatter hjemmelshaver av eiendommen men bryr seg ikke om hvem som faktisk betaler skatten.

 

Skatten fastsettes for ett skatteår av gangen ved budsjettvedtak, og kan i teorien økes til inntil 7 promille av skattegrunnlaget.  For eiendomskategorien kontorbygg er det fastsatt en sjablongtakst på kr. 52.000 per kvadratmeter. Taksten skal igjen justeres for sonefaktor og skjønnsmessig vurdering utført av en oppnevnt taksør. Sonefaktoren avgjøres av beliggenhet og strekker seg fra faktor 1 i området Vika/Aker Brygge til 0,22 i Oslo ytre øst. Dette innebærer en beskatning fra 2017 på opp mot kr. 156/kvm og teoretisk opp mot kr. 364/kvm, dersom satsen økes til den nasjonale øvre grensen på 7 promille over tid.

Skattemyndighetene beskatter hjemmelshaver av eiendommen men bryr seg ikke om hvem som faktisk betaler skatten. Hvem som skal betale skatten reguleres derfor i hver enkelt leiekontrakt. Det er store forskjeller i inneværende avtaler, men i mange av dem har utleier rett til å kreve eiendomsskatt dekket av leietaker, enten direkte eller gjennom felleskostnadene.

Ta kontakt for hjelp til tolkning av deres leieavtale og forventede tilleggskostnader.

 

Flere artikler

Se alle artikler