Etablering av Pressens hus

  • oktober 23, 2018

NTB og presseorganisasjonene skal sammen etablere Pressens hus i Oslo sentrum.

Presseorganisasjonene består av Norsk Journalistlag, Institutt for journalistikk, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Landslaget for lokalaviser, Fagpressen og Mediebedriftene. Målet med Pressens hus er å skape et nytt åpent samlingspunkt for mediebransjen sentralt i Oslo. Et dynamisk og levende mediefellesskap som kan være en fremtidsrettet og samlende kraft for ansatte, deltagende organisasjoner, deres medlemmer og andre med interesse for journalistikk og media. Den innledende behovsanalysen har konkludert med et arealbehov på ca. 4.000 m2, og lokalene må ha en sentral beliggenhet i Oslo sentrum med god tilgjengelighet for publikum og besøkende.

«Vi i NTB og sju andre medieorganisasjoner er enig om en styringsmodell for at vi skal jobbe fram en felles visjon og et prosjekt. Vi ønsker oss et journalistisk episenter i Oslo hvor journalistikk, ytringsfrihet og redaksjonell utvikling står i høysetet. Det skal bli mer enn et hus, et sted som er et samlingspunkt for de som er opptatt av de mange temaene, sier sjefredaktør og ansvarlig redaktør Mads Yngve Storvik i NTB.»

Realia er engasjert som leietakerrådgiver for etableringen av Pressens hus.

NTB-sjef Mads Magne Storvik

Foto: NTB scanpix

Flere artikler

Se alle artikler