Fortsatt fallende ledighet og stigende leiepriser i Oslo og Akershus

  • mars 21, 2018

For femte halvår på rad faller kontorledigheten i Oslo, Asker og Bærum.
Fra høsten 2017 har ledigheten falt med 0,7 prosentpoeng til 7,3% i 1. kvartal 2018.

Ledigheten forventes å falle til 6,4% som en konsekvens av vekst i norsk økonomi og sysselsetting frem til 2019. Deretter ventes en moderat oppgang som følge av høyere nybyggingsvolumer i 2020.

Som konsekvens av fallende ledighet og vekst i økonomien øker leieprisen i alle områder fra 2017 til 2018.

Generell prisvekst er iflg. DNB på 13% fra bunnoteringen i 2016, og har i stor grad innhentet leiepristoppen fra 2014.

Leiepriser i Oslo frem til 2020

Det ventes at de mest attraktive områdene i CBD og indre sentrum vil få en prisvekst på hhv. 19% og 15% frem til 2020.

Videre ventes det en mer sidelengs utvikling i randsonene grunnet høy tilførsel av nybygg med nær tilknytning til offentlig kommunikasjon. Dette gjelder først og fremst områder som Bryn, Helsfyr og Økern.

Ønsker du ytterligere informasjon og en gjennomgang av leiemarkedet? Ta kontakt med oss!

Flere artikler

Se alle artikler