Historisk høye leienivåer

  • april 11, 2019


Kontorledigheten har per mars 2019 falt til 5,6 prosent fra 6,7 prosent ved utgangen av 2018. Det er imidlertid store variasjoner mellom de forskjellige områdene. Sentrum og Central Business District (CBD) har iflg. tall fra DNB ned mot 1-3% ledighet mens randsonene har en ledighet på mellom 8% og 15%. Unntaket er Nydalen med en ledighet på bare 3%. Fortsatt er det Lysaker og Fornebu som opplever høyest ledighet.

Den lave ledigheten i sentrum og CBD har medført en leieprisvekst på 10% siden starten av 2018. Det rapporteres jevnlig om leienivåer opp mot 5.000,-/kvm for de mest attraktive lokalene i disse områdene. Prisutviklingen i randsonene er mer moderat med 4-6% i samme periode mens Fornebu holder seg på samme nivåer som fra 1. kvartal 2018.

Det er ventet at leieprisveksten fortsetter gjennom året til tross for at ledigheten antas å flate ut på dagens nivåer. Fra 2020-2021 vil tilførsel av nybygg gi en estimert ledighet på rundt 6,5% mot slutten perioden. Den høye etterspørselen, spesielt i sentrum og CBD, ventes imidlertid å presse prisene ytterligere 13-18% opp i disse områdene. Randsonene vil mest sannsynlig oppleve en mer moderat prisvekst.

Kontakt oss for ytterligere informasjon om leiemarkedet.

(Kilde: tall hentet fra DNBs markedsrapport)

Flere artikler

Se alle artikler