Høyskolen Kristiania søker fremtidsrettet universitetsbygg

  • november 17, 2017

Høyskolen Kristiania har i dag ca. 9.000 studenter ved sine fem campuser i Oslo. De har store ambisjoner, og søker innenfor en periode på 5-8 år å samle seg i et fremtidsrettet universitetsbygg.

Arealbehovet er anslått til mellom 80.000 og 100.000 m2 og skal inneholde moderne læringsfasiliteter som auditorier, klasserom, lesesalplasser, gruppearbeidsområder, spesialrom, kontorer, vrimleområder, kantine og bibliotek.

Det er ønskelig med beliggenhet i Oslo sentrum, eller i umiddelbar nærhet til alt Oslo sentrum kan by på. For nærmere informasjon kontakt Hans Jakob Garnæs.

Høgskolen Kristiania søker fremtidsrettet universitetsbygg.

Flere artikler

Se alle artikler