Høyskolen Kristiania utvider i Oslo sentrum

  • desember 18, 2018

Høyskolen Kristiania er landets nest største private høyskole med mer enn 100 års erfaring innen utdanning. Skolen ble etablert som Norsk korrespondanseskole i 1914 med lokaler i Kvadraturen. Senere har skolen endret navn, og tilbyr fag- og høyskolestudier innen flere fagområder. Høyskolen har nesten 10 000 studenter og 500 ansatte.

Det ble gjennomført en bred prosess, hvor mange aktuelle eiendommer i sentrum ble vurdert. Prosessen førte til at leiekontrakt ble inngått i Rosenkrantzgate 16-18 med Thon Eiendom. Bygget er totalt 7.800 m2, og Fagskolen starter opp sin virksomhet i bygget sommeren 2019.

Ev. spørsmål om dette prosjektet kan rettes til Hans Jakob Garnæs tlf. 97769810.

 

Flere artikler

Se alle artikler