Leieprisøkningen fortsetter

  • november 7, 2018

Kontorledigheten i Oslo m/omegn faller videre fra 1. halvår, hovedsakelig grunnet sysselsettingsvekst og liten netto tilførsel av nybygg i perioden. Som følge av dette fortsetter leieprisøkningen fra allerede høye nivåer i starten av året, og har nå oversteget prisene fra før oljeprisfallet i 2014.

Kontorledigheten har per november 2018 falt til 6,7 prosent mot 7,3 prosent i første kvartal 2018. Det er imidlertid store variasjoner mellom de forskjellige områdene. Sentrum og Central Business District (CBD) har iflg. tall fra DNB ned mot 3% ledighet mens randsonene har en ledighet på mellom 9% og 17%. Unntaket er Nydalen med en ledighet på bare 3%. Fortsatt er det Lysaker og Fornebu som opplever høyest ledighet.

Den lave ledigheten i sentrum og CBD har medført en leieprisvekst på 7-8% siden årsskiftet, dvs. en vekst på mellom 200-400,-/kvm i løpet av året. Det rapporteres nå om leienivåer opp mot 5.000,-/kvm for de mest attraktive lokalene i disse områdene. Prisutviklingen i randsonene er mer moderat med 3-4% vekst siden årsskiftet mens Lysaker og Fornebu holder seg på samme nivåer som fra 1. kvartal 2018.

Det ventes fortsatt fallende ledighet gjennom det neste året. Markedet er ventet å flate ut på ca. 6% gjennomsnittlig ledighet mot slutten av 2019 før tilførsel av nybygg vil øke ledigheten noe fra 2020-2021. Den høye etterspørselen av attraktive lokaler, spesielt i sentrum og CBD, ventes imidlertid å presse prisene ytterligere 10-15% opp i disse områdene. Randsonene vil mest sannsynlig oppleve en mer moderat prisvekst.

Kontakt oss for ytterligere informasjon om leiemarkedet.

(Kilde: tall hentet fra DNBs markedsrapport)

Modern district in Oslo, Norway

Flere artikler

Se alle artikler