Leietakers marked

  • april 18, 2016

For første gang på 4 år viser statistikken for Q1 2016 redusert ledighet i kontormarkedet i Oslo m/omegn. Dette skyldes i stor grad konvertering av usentrale og eldre bygg til bolig, skole og barnehage, kombinert med lave nybyggingsvolumer.

Som følge av redusert ledighet forventes en marginal økning i leiepriser neste 2 år for de fleste områder. Unntaket er områdene fra Lysaker/Fornebu og vestover hvor prisene forventes å flate ut grunnet fortsatt lav aktivitet i oljenæringen. Leieprisbunnen kan være nådd for denne gang men det er fortsatt leietakers marked.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om markedet i ditt nærområde.

leietakers marked

Det er fortsatt leietakers marked.

Flere artikler

Se alle artikler