Nye lokaler for Lovdata

  • desember 16, 2019

Realia har vært leietakerrådgiver for Lovdata i forbindelse med etablering av nye lokaler for virksomheten.

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.

Etter en grundig kartlegging og vurdering av forskjellige lokaler i Oslo Sentrum, besluttet Lovdata å inngå leieavtale på lokaler i C.J. Hambros Plass 2. De nye lokalene har en flott beliggenhet i eiendommens to øverste etasjer. Utleier KLP skal renovere lokalene før overtagelse, og tilpasse lokalenes lay-out til Lovdatas behov.
Eiendommen ligger sentralt og nær blant annet det nye Juridiske fakultet og Oslo Tinghus. Realia har vært engasjert som leietakerrådgiver for Lovdata. Vi har gjennomført behovsanalyse, markedskartlegging og forhandlinger på vegne av Lovdata.

Flere artikler

Se alle artikler