Rom for Dans

  • juli 7, 2021

I Realia jobber vi ikke bare med kontorlokaler, men også med lager/logistikk og forskjellige typer undervisninglokaler. I disse dager har vi et veldig spennende prosjekt for Rom for Dans.

Rom for Dans ble grunnlagt i 2005 og drives av de to gründerne og dansekunstnerne Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre . De to er også grunnleggere av Høyskolen for danse -kunst, der de er hhv. dekan og rektor og vurdert til førsteamanuenser i dans. Wahlström Nesse og Myhre mottok i 2012 Danseinformasjonens ærespris, som tidenes yngste prisvinnere «..for deres samlede arbeid med og for Skolen for Samtidsdans, Rom for Dans, KROM, Profesjonell kunstnerisk praksis med og for barn og unge samt Myhre og Nesses arbeid som fremragende utøvende dansekunstnere.»

Rom for Dans deler aktiviteten inn i 3 hovedområder:

• Forestillingsproduksjon for og med barn og unge

• Fasilitering av produksjons- og visningslokaler for danse- og scenekunstnere i Oslo

• Kompetanseutvikling/formidling innenfor feltet skapende og utøvende dans, inkludert FoU/KU

NYE Rom for Dans skal utvikles til et flerbrukssted og en møteplass for kunst, kultur og mennesker. Vi ønsker å skape et sted der barn og unge står i fokus. Virksomheten som et publikumsrettet kunst- og kompetansesenter innen danse- og scenekunst videreføres og utvides.

Vi ønsker å skape et åpent, kreativt verksted og kulturhus der fortid, nåtid og fremtid møtes. Et sted der barn og unge og profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere kan møtes og skape nye uttrykk og der publikum kan komme og oppleve og delta. Vi vil legge til rette for samlokalisering med flere kunst- og kulturaktører og skape et levende kompetansesenter, produksjons- og visningssted for danse- og scenekunst. Gjennom en slik samlokalisering vil vi skape synergier og samarbeid på tvers av alder, kompetanse og interesser. Stedet vil bli et kultur- og aktivitetshus for barn og unge fra hele byen, og samtidig et lavterskel oppholdssted for nærmiljøet der mennesker kan være uten å føle kjøpepress. Stedet vil ha tilbud til barnehager og skoleklasser på dagtid, barn/ungdom, familier og turister på fritiden og et større publikum til profesjonelle forestillinger.

Rom for Dans holder i dag til i Marstrandgata 8 der de har en leieavtale som løper frem til januar 2024.

Vi har satt i gang prosessen med å finne nye egnede lokaler. Vi er interessert i lokaler i størrelse 1500-5000m2, avhengig av utforming og muligheter for samlokaliseringer med flere.

Ta kontakt med Hans Jakob Garnæs hvis du vi ha mer informasjon om dette spennende prosjektet.

Flere artikler

Se alle artikler