Tips til et bedre digitalt møte

  • mars 17, 2020

Den digitale arbeidsplassen blir stadig mer viktig i hverdagen, og spesielt i disse tider hvor mange har hjemmekontor i forbindelse med utbredelsen av COVID 19. Den digitale arbeidsplassen skal, akkurat som den fysiske arbeidsplassen, bidra til å skape gode forutsetninger for samarbeid både internt og eksternt. Samtidig skal den digitale arbeidsplassen hjelpe oss å finne det vi søker, sørge for at informasjon er tilgjengelig, og at vi på en enkel og smidig måte kan finne og dele kunnskap med hverandre.

Tips til et bedre digitalt møte:
* Ha god kunnskap om hvordan de digitale verktøyene fungerer rent praktisk. Påse at alle medarbeidere er kjent med hvordan sette opp, invitere og tilkoble til et digitalt møte.
* Når du inviterer til et møte, undersøk om møtedeltakerne er kjent med den digitale plattformen.
* Kontroller på forhånd at det tekniske som lyd, bilde og fildeling fungerer.
* Ha en god og tydelig agenda, på samme måte som i fysiske møter.
* Inkluder alle. I et digitalt møte er det ekstra viktig å påse at alle blir hørt. Husk å ønske alle velkommen og takke for avsluttet møte. Dette er ekstra viktig hvis du er initiativtager til møtet.
* Bruk kamera. Det skaper en bedre møteopplevelse.
* Sett gjerne mikrofon på «mute» når du ikke snakker for å minimere bakgrunnsstøy, dersom det er nødvendig.
* Informer alle om hvor man finner presentasjoner, referater etc etter at møtet er avsluttet.

Lykke til med møtet!

Flere artikler

Se alle artikler