Archives

Kontraktsignering for Pressens Hus

Vi har siden juni 2018 jobbet med etablering av Pressens hus i Oslo sentrum. Fredag 1.…

Toma – Ny giv på Ryen

Toma, en av Norges største leverandører innen eiendomsdrift, kontaktet oss i høst for råd da opsjonen…

Tid for reforhandling av leiekontrakten? Start tidlig for å sikre en god prosess

Skal vi bli eller skal vi flytte? Det er spørsmålet mange bedrifter stiller seg når leiekontrakten…

Hvordan ønsker dere å bruke kontorlokalene i 2023?

Mange firmaer stiller seg spørsmål rundt hvordan de best mulig skal strukturere sin arbeidsplass, og mange…

Realia har bistått med søket og etableringen av ny datahall for GlobalConnect

Realia har vært leietakerrådgiver for GlobalConnect i anledning etablering av ny datahall Oslo nord. GlobalConnect er…

Tusen takk!

Realia og First Mover Group vil takke alle dere som vi har hatt gleden av å…

Rekordhøy indeksregulering av leiekontrakter

Statistisk Sentralbyrå publiserte 10. desember konsumprisindeksen (KPI) for november. Den viste 12 måneders endring på 5,1%.…

Rom for Dans

I Realia jobber vi ikke bare med kontorlokaler, men også med lager/logistikk og forskjellige typer undervisninglokaler.…

Realia har vært leietakerrådgiver for AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET

Realia har vært leietakerrådgiver for AAS-JAKOBSEN / VIANOVA-NETTVERKET i forbindelse med samlokalisering til nye kontorlokaler på…

Nye lokaler for CoFace GK Forsikring

Realia har vært rådgiver for Coface GK Forsikring AS ifm. etablering av nye kontorlokaler i Dronning…

Realia har vært leietakerrådgiver for NutraQ i forbindelse med nytt hovedkontor.

NutraQ er et internasjonalt selskap etablert i 2002 og med hovedkontor i Oslo. Konsernet har pt.…