Archives

Fortsatt stor etterspørsel fra våre lager- og logistikk-kunder

Innenfor lager og logistikk har det gjennom 2023 vært god aktivitet og etterspørsel etter rådgivningstjenestene våre.…

Aibel reforhandlet leiekontrakten ved Asker sentrum.

Oljeserviceselskapet Aibel AS har i 10 år vært leietaker i Hagaløkkveien 28 ved Asker sentrum, og…

Leietakerrådgivning for Kommunalbanken

Realia har vært leietakerrådgiver for Kommunalbanken i forbindelse med leie av ca. 2.000 m2 nye kontorlokaler…

Toma – Ny giv på Ryen

Toma, en av Norges største leverandører innen eiendomsdrift, kontaktet oss i høst for råd da opsjonen…

Tid for reforhandling av leiekontrakten? Start tidlig for å sikre en god prosess

Skal vi bli eller skal vi flytte? Det er spørsmålet mange bedrifter stiller seg når leiekontrakten…

Hvordan ønsker dere å bruke kontorlokalene i 2023?

Mange firmaer stiller seg spørsmål rundt hvordan de best mulig skal strukturere sin arbeidsplass, og mange…

Realia har bistått med søket og etableringen av ny datahall for GlobalConnect

Realia har vært leietakerrådgiver for GlobalConnect i anledning etablering av ny datahall Oslo nord. GlobalConnect er…

Tusen takk!

Realia og First Mover Group vil takke alle dere som vi har hatt gleden av å…

Rekordhøy indeksregulering av leiekontrakter

Statistisk Sentralbyrå publiserte 10. desember konsumprisindeksen (KPI) for november. Den viste 12 måneders endring på 5,1%.…

Rom for Dans

I Realia jobber vi ikke bare med kontorlokaler, men også med lager/logistikk og forskjellige typer undervisninglokaler.…